Překážky kreativního řešení problémů

Ilustrační snímek

Také často přemýšlíte, co vám brání v kreativnějším myšlení při řešení problémů? Pak si přečtěte praktická doporučení přední světové osobnosti v oblasti osobního a profesního rozvoje, amerického spíkra a poradce Briana Tracyho. Ten na svém blogu shrnul nejčastější brzdy kreativního myšlení do šesti bodů:

1. Chybějící směr

První překážkou jsou nejasné cíle. Chcete-li něčeho dosáhnout, musíte vědět, co chcete a jakým způsobem se o to budete snažit. Sepište si proto co nejdetailněji své cíle a plán jejich dosažení.

2. Strach z neúspěchu

Druhou překážkou je strach z nějaké ztráty. V tomto případě je třeba si uvědomit, že neúspěchů už jste přežili hodně a vždy jste to zvládli. Nebojíte se tedy neúspěchu samotného, ale možnosti, že může nastat.

3. Strach z kritiky

Třetí překážkou je strach z kritiky, posměšků, opovržení nebo odmítnutí. Nechcete zkrátka vypadat hloupě a směšně. Opravdu vám ale tolik záleží na tom, zalíbit se každému?

4. Snaha o konzistentnost

Čtvrtou překážkou je zakořeněná představa o nutnosti chovat se stejně jako v minulosti. Obáváte se říci nebo udělat něco nového, vystoupit ze zajetých kolejí. Vědomě si všímejte této své tendence a bojujte proti ní.

5. Pasivní myšlení

Pátou překážkou je pasivita, která je důsledkem rutinního chování a uvažování. Pokud nebudete nestále stimulovat svou mysl novými myšlenkami a informacemi, ztratíte energii a vitalitu, bez níž se kreativní uvažování neobjede.

6. Potřeba vše si logicky odůvodnit

Šestou překážkou je poněkud paradoxně logika. Člověk přirozeně hledá logická vysvětlení pro svá rozhodnutí, aby se cítil lépe a bezpečněji. Neustálým hledáním logických důvodů však podle Tracyho nezlepšíme ani kreativní myšlení ani výkonnost svých firem.

-kk-

Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com