Podpořte prostředí pro samostatné rozhodování

Zaměstnanci často mluví o tom, že by chtěli být ze strany svých nadřízených vnímáni jako „partneři“, ale jejich vůdcové se zdráhají vzdát své kontroly. Vedoucí pracovníci většinou vědí, že jejich podřízení rozumějí své práci, znají své úkoly a funkce v rámci firmy. Chybují však v tom, když si myslí, že zaměstnance mohou „zplnomocnit“, aby byli odpovědní a správně se rozhodovali. Zaměstnanci k tomu musejí dojít sami. Role vůdce spočívá ve vytváření vhodného prostředí pro samostatné rozhodování a poskytování nástrojů a znalostí zaměstnancům tak, aby byli schopni jednat na základě svých rozhodnutí. Jak takového prostředí dosáhnout?

1. Dejte moc těm, kteří prokázali kapacitu zvládat odpovědnost.

2. Vytvářejte příznivé prostředí, které bude podporovat rozvoj dovedností zaměstnanců.

3. Nezpochybňujte rozhodnutí a myšlenky druhých, pokud to nebude zcela nezbytné. Dosáhli byste tím pouze snížení jejich sebevědomí a odradili je od budoucího sdílení myšlenek.

4. Zajistěte lidem volnost nad řešením jejich úkolů.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review