Perfekcionisté škodí vaší kariéře. Kdo další?

V průběhu pracovní kariéry jsme se všichni setkali s celou škálou lidí na různých pozicích, od nadřízených přes kolegy na stejné úrovni až po klienty. Zjištění, že někteří z nich bývají mnohem příjemnější než druzí, nikoho nepřekvapí. Jinou otázkou však je, do jaké míry tito lidé mohou pomoci nebo naopak bránit v rozvoji naší kariéry.

Ilustrační snímek

Známý průkopník v oblasti integrativní medicíny a osobní transformace Deepak Chopra popsal v nedávném článku na síti LinkedIn pět charakteristik lidí pro oba zmíněné případy - těch, kteří nám mohou pomoci, i těch, kteří nám v kariéře nastaví překážky.

Nejprve si představme vlastnosti těch, kteří nás v kariéře podpoří:

1. Loajalita. Toto je pravděpodobně nejdůležitější vlastnost ze všech, protože značí zároveň důvěryhodnost. Loajální lidé vás nezradí, neboť je to i v jejich vlastním zájmu.

2. Poctivost. Všichni víme, co znamená čestnost. Nicméně, kromě říkání pravdy je potřeba mít navíc na zřeteli, že poctiví lidé zároveň dokáží dostát svým závazkům.

3. Konkurenceschopnost. To může být dvojsečná zbraň, jelikož někteří mohou zajít příliš daleko a vše se může zvrtnout. Nejlepší je nechat je vyhrát, dokud úspěch těchto lidí přináší pozitiva také těm okolo. Je zřejmé, že konkurenceschopnost a loajalita je ideální kombinace.

4. Budování týmu. Týmová práce je důležitá v mnoha profesích. Dobrý vůdce se bude vždy starat o členy týmu, a tedy zajistí, aby každý byl respektován a jeho slovo mělo reálnou váhu.

5. Tvořivost. Na rozdíl od týmových lídrů, jsou tvůrčí typy obvykle více sobečtí. Nicméně, jejich zkoumavá a inovační mysl vám může sloužit jako inspirace.


Zde je pět charakteristik těch, kteří by mohli mít negativní vliv na vaši kariéru:

1. Perfekcionismus. Perfekcionista vždy najde důvod kritizovat ostatní a stejně tak má tendenci cítit zášť. Dříve nebo později se ti kolem nich začnou cítit frustrovaní vlivem jejich chování. Nikdy nebudou spokojení, proto je lepší je nechat být.

2. Sebestřednost. Tyto typy nemají nic raději než mluvení o sobě. Zároveň zapomínají na pocity a potřeby druhých. Nejlepší je strávit s nimi co nejméně času.

3. Nerozhodnost. Ty, kteří nikdy nedokáží docílit nějakého rozhodnutí, je nejlepší obejít. Pokud jejich nepředvídatelnost začíná působit problémy ve vaší vlastní práci a rozhodování, měli byste se snažit je z nich, pokud možno, vynechat.

4. Posedlost pravidly. Lidé posedlí pravidly jsou tvrdohlaví a ukazují malou pružnost v jednání s ostatními.

5. Týrání. Tyrani mají mnoho společného s lidmi posedlými pravidly. Hlavním rozdílem je, že tyrani jsou hladovější po moci. Je pravda, že oba tyto typy mohou být užitečné pro udržování pořádku v krizi, ale pokud by se uchýlily k šikaně, máte je pro vás nejvyšší čas zvážit odchod.

Deepak Chopra připouští, že ne vždy je možné opustit své místo v důsledku negativního chování jiných lidí. Za těchto okolností je však důležité ovládat své emoce, nikoli se zaplést do konfliktů. Místo toho se zaměřte na pozitivní lidi, kteří vám mohou (nejen) v kariéře pomoci.

-bn-

Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse