Opravdu nasloucháte druhým?

Řada lidí si o sobě myslí, že automaticky naslouchá druhým, i když ti druzí si myslí naprostý opak. Pravidla naslouchání sice vypadají samozřejmě, ale dodržovat je není tak lehké, jak se na první pohled zdá. Pokud se chcete ujistit, že to není i váš případ, připomeňte si základní pravidla naslouchání. Využijte například níže uvedená doporučení publikovaná na serveru Salesopedia.com. I když byla původně napsána pro obchodníky, platí pro mezilidskou komunikaci obecně.

  1. Vědomě se soustřeďte na to, co vám někdo říká. Nevšímejte si rušivých prvků kolem.

  2. Nespoléhejte se na svou paměť a dělejte si (pouze stručné) poznámky.

  3. Nechte druhou stranu, ať mluví jako první.

  4. Průběžně se ujišťujte, že správně chápete, co bylo řečeno.

  5. Všímejte si co možná nejvíce detailů, které vám ve výsledku pomohou odhalit i to, co bylo řečeno mezi řádky.

  6. Dávejte si pozor, abyste při naslouchání působili uvolněně. Když s vámi někdo mluví, neměl by mít pocit, že jste nervózní z toho, kdy už budete mluvit vy.

  7. Vnímejte také řeč svého těla. Dívejte se svému partnerovi do očí, nekřižte ruce ani nohy a držte své tělo vzpřímeně. Pokyvujte na znamení souhlasu. Nepřehánějte to s mimikou.

  8. Vytvářejte příjemné prostředí nerušeného soukromí. Nevstupujte svému partnerovi do jeho diskrétní zóny.

  9. Pokládejte otevřené otázky, které umožňují vyjádření osobních pocitů a názorů.

  10. Přistupujte k naslouchání pozitivně a se skutečným zájmem. Vnitřní postoj je velmi důležitý a viditelnější, než si mnozí myslí.

-kk-

Zdroj: Salesopedia - informační a zpravodajský portál shrnující vše o prodeji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Salesopedia