Novoroční předsevzetí? Raději novoroční cíle

Novoroční předsevzetí? Raději novoroční cíle

Typická novoroční předsevzetí zahrnují snahy o zhubnutí, splacení dluhů, ušetření více finančních prostředků či trávení většího času s rodinou. V obchodní oblasti se pak většinou jedná o snížení nákladů, zvýšení prodeje, dosažení vyšší kvality produktů, lepší vztahy s partnery apod. Každý rok se s vervou snažíme dělat věci, které bychom dělat měli, zdokonalit se. V případě obchodu by se však předsevzetí měla stát specifickými cíli.

Velice důležité je cíl nejprve řádně stanovit. Myšlenky jako snížení nákladů nebo zvýšení prodeje je tedy třeba převést do podoby co nejspecifičtějších měřitelných cílů, např. zvýšit čistý zisk z prodeje v každém regionu čtvrtletně o 5 procent a ročně o 7. Podobně nestačí ani předsevzít si zvýšení morálky zaměstnanců, ale snažit se například o snížení poměru fluktuace zaměstnanců na plný úvazek ročně pod 2 procenta.
Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management