Neshoďte se nesprávným používám titulu

Při práci se setkáváte s řadou lidí, kteří se honosí nějakým titulem. Vyvarujte se trapným situacím a používejte je při oslovování správně.

Tituly se nejčastěji dělí na akademické (dosažené promocí - doktor, kandidát věd, inženýr, magistr, profesor atd .) a společenské (člen správní rady, člen představenstva, podnikatel, poslanec, předseda vlády, ale i konkrétní funkce v rámci firem a úřadů) .

V profesním světě mají společenské tituly přednost před akademickými. Šéfy tedy neoslovujte např. „pane inženýre“, ale „ pane řediteli“ nebo „pane vedoucí“. Využívat tituly při každém kontaktu je každopádně slušností.

Používání akademických titulů se postupně podstatně změnilo, přesněji ustoupilo do pozadí. Dnes titul vnímáme především jako samotné stupně dosaženého vzdělání. Roli hraje i dosažená intelektuální stránka titulu.

Mluvíme-li k někomu, kdo má více akademických titulů, používáme titul charakterizující nejvyšší dosažené vzdělání. Sami bychom na titulu neměli přehnaně bazírovat. Pokud jej budeme někomu neustále připomínat, okolí to bude obtěžovat. Jestliže kolega na používání titulu zapomíná, netrapte ho.

-hp-

Zdroj: iDNES.cz - přední český zpravodajský portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje iDNES.cz