Nejčastější diskriminace Američanů

Přestože existují zákony zakazující diskriminaci vůči rasám, pohlaví, věku, náboženství, původu, handicapu atp., předsudky a platové nerovnosti na pracovišti zůstávají trvalým problémem. Americká Komise pro rovné příležitosti v zaměstnání (EEOC) vloni obdržela 75 800 žalob týkajících se diskriminace v soukromém sektoru. Nejvíce se týkalo rasové diskriminace (27 238), pohlaví (23 247), věku (16 548), původu (8 327) a náboženství (2 541).

Diskriminace nebo nefér jednání na pracovišti?

23 % oslovených pracovníků tvrdilo, že na základě svého profilu byli diskriminováni nebo s nimi nebylo jednáno fér. Nejčastější stížnosti se týkaly:

- nulového uznání za dobře odvedenou práci (48 %),

- neřešení nebo zlehčování problémů (42 %),

- pomluvy ze stran spolupracovníků (33 %),

- přehlížení při povyšování (32 %),

- nezískání projektů, díky kterým by se pracovník mohl ve firmě více zviditelnit (32 %),

- ignorování názorů či zpětné vazby (30 %).

Většina obvinění z diskriminace nebo nefér jednání zůstává bohužel neřešena. Polovina diverzních pracovníků, kteří někdy zažili diskriminaci nebo nefér jednání, tvrdila, že incident nenahlásili. 32 % diverzních pracovníků tvrdí, že jejich profil pracoval při náboru proti nim.

Kam jít pro pomoc

Pokud máte pocit, že jste obětí diskriminace, první místo, kam byste se měli obrátit je oddělení HR. Zaměstnavatel má většinou velký zájem zajistit, aby se všichni zaměstnanci cítili oceněni. V řadě případů pokračují řadové manažeři nebo nadřízení v nevhodném chování, protože zůstávají tyto cesty řešení v rámci firmy nevyužity a situace se provalí, až když je napáchaná újma neopravitelná.

-av-

Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder