Nabídka alternativních pracovních možností zvyšuje produktivitu zaměstnanců

Exkluzivní průzkum časopisu Sales and Marketing Management prokázal, že stále více pracovníků požaduje flexibilní pracovní možnosti, jako je například práce na částečný úvazek nebo teleworking. Ti manažeři, kteří tyto programy zavedou, zvýší loajalitu zaměstnance, jeho produktivitu a v konečném efektu i zisky firmy.

Článek dále popisuje příklad pracovnice odbytového oddělení společnosti **Pfizer**, která se vrátila do práce po mateřské dovolené. Po nějaké době musela dát výpověď, protože nedokázala skloubit své rodičovské povinnosti s přísnými (zejména časovými) nároky, které v té době firma vyžadovala. Ztráta této zaměstnankyně stála společnost **Pfizer** řádově desetitisíce dolarů, protože byla velmi schopná a výkonná. Proto firma začala nabízet svým nejproduktivnějším a nejlepším zaměstnancům možnost úpravy pracovního úvazku podle potřeby. Na příkladu další firmy ukazuje autor možnosti, které přináší teleworking.

Není pochyb, že tento přístup zvyšuje efektivitu a přináší vyšší zisky, zároveň však zde existují některé překážky. Ty se týkají zejména osobnosti vedoucích pracovníků – někteří nejsou schopni důvěřovat svým zaměstnancům natolik, aby jim umožnili práci na dálku nebo flexibilní pracovní dobu. Velmi také závisí na osobnosti zaměstnance – někdo prostě nedokáže být dostatečně zodpovědný a nemá potřebnou sebekázeň na to, aby se mu taková příležitost dala poskytnout.

**Datum vydání:** XI/2001

Zdroj: Sales & Marketing Management - americký server pro obchodníky a marketéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales & Marketing Management