Mluvte přesvědčivě s tipy od Aristotela

Při prezentaci každému publiku je cílem přesvědčit je, že:

- víte, o čem hovoříte,

- váš přístup/doporučení/návrh stojí za zvážení,

- by měli udělat, co jim radíte.


 

Přesvědčování je definováno jako proces ovlivňování postojů, víry a chování. Může obnášet cokoliv od jemného posunu po zásadní změnu v názoru či chování. Řecký filozof Aristoteles hlásal, že existují tři prostředky přesvědčování: ethos, logos a pathos. Dokáží zatraktivnit prezentace publiku:


 

- Ethos. Řecký výraz pro „charakter“ spoléhá na sílu autority, důvěryhodnost a odbornost mluvčího. Přílišné zneužívání této techniky je dost častým jevem. Nenechte proto odbornost mluvčího nahradit skutečně pádné argumenty. Konečně, je to právě publikum, které ethos určuje.


- Logos. Řecký výraz pro „slovo“ využívá k přesvědčování logiku, statistiky a fakta. Je obtížné mít opačný názor na argument, který užívá logos. Data se zdají být tak nezvratitelná. Důležité je využívat je selektivně.


- Pathos. Řecký výraz pro  „zkušenost“ nebo „utrpení“ přesvědčuje apelováním na emoce a představivost. Přestože se jedná o nejméně používanou metodu v obchodním sektoru, nepodceňujte moc spojit se s publikem srdcem. Pathos využívá příběhy, živý jazyk a nadšení, a je tak metodou osobnější, což usnadní publiku identifikovat váš pohled na věc.


 

Nejlepší prezentace bude využívat více než jednu z uvedených metod. Navíc k jejich využívání nabízí autoři příspěvku další principy k zajištění úspěšné prezentace:


- Více, co je v tom pro ně? Chápání, co je pro vaše publikum důležité, vám pomůže lépe vybrat nejvhodnější přesvědčovací metodu pro každou část vaší prezentace.


- Dívejte se jim do očí. Přímý oční kontakt jim dá možnost číst vaše nadšení a autenticitu za rámec slov. Silný oční kontakt vytváří pocit, že konverzujete s jednotlivci v publiku, a stává se tak intimnější a osobnější.


- Silný závěr. Je to vaše poslední šance utvrdit vaše sdělení, vyvolat zájem a apelovat k akci. Nedopusťte, aby váš závěr vyzněl chabě třeba tím, že jen poděkujete za pozornost nebo se zeptáte, zda někdo má nějaké dotazy. Uzavřete svou přednášku například citátem, statistikou nebo krátkým příběhem a ujasněte znovu svému publiku, co mají udělat.

 

-av-

Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations