Mění luxus lidi?

Jsou lidé, kteří cestují v luxusních vozech a firemních letadlech z psychologického hlediska jiní než ostatní? Vede je dostupnost luxusu k tomu, aby se méně zajímali o druhé? Podle nedávného výzkumu skutečně jiní jsou.

Profesor Roy Y.J. Chua z Harvard Business School a odborný asistent Xi Zou z London Business School zjistili, že luxusní zboží má významný vliv na lidské chování - vnímání a rozhodování. Našli přímou souvislost mezi luxusem a zájmem o sebe sama.

I když luxus přímo nevede lidi k tomu, aby škodili druhým, má vliv na to, že je druzí méně zajímají. Omezení luxusních vymožeností ve firmách by proto mohlo být krokem k tomu, aby se vedoucí představitelé firem chovali ke společnosti odpovědněji.

-kk-

Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge