Mazaní manažeři a morálka na pracovišti

Když se dnes vedoucí pracovníci baví o situaci na pracovišti, nešetří přívlastky typu „komplikovaná“, „stresující“, „vyčerpávající“ nebo „nestabilní“. Mnohé firmy mají skutečně problémy, nemohou najít odbyt pro své výrobky a snaží se celý problém řešit zastavením náboru nových pracovníků, popřípadě propouštěním. Existuje jiné řešení?

Jistým krokem ven z celého začarovaného kruhu je lepší motivace stávajících kvalitních zaměstnanců. Zaměstnavatelé by se neměli spoléhat jen na finanční odměny, měli by být kreativní a snažit se vymyslet nové požitky, které budou méně nákladné. Jednou z možností je více se zajímat o osobní život zaměstnanců a případně se jim snažit usnadnit jejich komplikovanou situaci. Jistá reklamní firma z USA například nabídla pomoc svému zaměstnanci, který se rozváděl.

Dalším motivujícím faktorem je pocit osobní důležitosti. Nadřízení by se měli v zaměstnancích snažit vzbudit pocit, že jsou pro firmu nepostradatelní a že jsou její součástí. U každého se dá najít něco – recepční je například velmi důležitý, protože přijímá telefonáty zákazníků a jeho vyjadřování a styl ovlivňují názor zákazníků na firmu.

Další možností jsou požitky, které umožňují relaxaci zaměstnanců. Firma může například zaplatit zaměstnancům permanentku do fitcentra nebo masáže, některé velké firmy mají svůj vlastní sportovní tým. Pravděpodobně nejlepším motivátorem zaměstnanců je však otevřená a čestná komunikace. Vedení může například uspořádat brainstormingové porady se všemi zaměstnanci, kde se všichni mohou vyjádřit k určitému problému.

**Datum vydání:** VI/2002
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal