Manažerský guru s velkým G

Před třemi lety zemřel jeden z nejvýznamnějších duchovních otců managementu Peter Drucker (1909-2005). Autor téměř čtyřicítky odborných knih, přeložených do téměř stejného počtu jazyků, je považován za jednu z největších osobností svého oboru. 

Rodák z Vídně začal svou profesionální kariéru ve Frankfurtu, kde působil jako finanční reportér. Žurnalistický pohled na svět jej neopustil po celý život. Nikdy nepsal těžkopádně, ale ani povrchně. Na počátku třicátých let přesídlil do Anglie a v roce 1937 pak do Ameriky, kde zůstal až do své smrti.

Nejprve byl korespondentem několika britských listů. V letech 1950-1972 pak působil jako profesor ekonomie na New York University Graduate School of Business. V roce 1971 se přestěhoval do Kalifornie, kde pomáhal založit jeden z prvních MBA programů v zemi na Claremont Graduate University. Obchodní škola při této univerzitě dnes nese jeho jméno.

Drucker nikdy nesympatizoval s manažerskými problémy a náročností této profese. Management považoval za jednu ze zásadních společenských inovací 20. století, primárně lidskou činnost, nikoli mechanickou nebo ekonomickou aktivitu. Byl průkopníkem myšlenky korporace jakožto sociální instituce a decentralizovaného způsobu rozhodování. V roce 1969 zavedl pojem „znalostní pracovník“. V roce 2002 obdržel prezidentskou Medaili svobody.

-kk-
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist