Manažer měkne, obchod vzkvétá

Mimořádné osobní ambice amerických manažerů konce 90. let jsou dnes již minulostí. Dva roky ekonomické krize odstartované útokem na Světové obchodní centrum přinesly změnu ve vnímání obchodu i rodiny. Ještě před dvěma lety se podle výzkumu NFI Research za extrémně ambiciózní považovalo 69 procent manažerů, zatímco dnes jde už jen o 40 procent.

Přestože jsou důvody poklesu profesionálních ambicí individuální, převažuje zájem o osobní život a rodinu. I dříve extrémně ambiciózní manažeři se nyní více věnují svým dětem a pracovat celý týden prakticky 24 hodin denně již odmítají. Ironií ale zůstává, že pokles ambicí může v tomto směru velmi pozitivně posloužit obchodu. Manažeři, kteří lépe vyváží své osobní a pracovní životy přinesou podnikům zdravější a širší perspektivy. Stoupne také efektivita jejich práce, jak se budou snažit dokončovat projekty, aby mohli odejít dříve domů.

Změna priorit v pracovním životě bude znamenat vznik nových ambicí. Původní na sebe zaměřené manažery vystřídají vyvážení vůdci s širším rozhledem. Ti budou přirozeně přibývat a pomáhat ostatním dělat to, co cítí, že je správné co nejefektivněji. Můžeme tak očekávat éru nesobeckých manažerů, kteří budou před vlastními osobami upřednostňovat jiné.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com