Lepší management může i dnes citelně zlepšit produktivitu

Ve všech zemích lze dnes zvýšit produktivitu tím, že transformujeme a zlepšíme stávající styly řízení jednotlivých společností. Ačkoliv je pravda, že v některých zemích jsou tyto rezervy v oblasti zvyšování produktivity relativně větší (Indie) a někde relativně menší (USA), mohou být přínosy transformace stylu řízení opravdu znatelné kdekoliv.

Základní elementy managementu je možné objektivně zhodnotit. Správný management zásadní měrou ovlivňuje výši produktivity, růst a tržní cenu firmy. Takové firmy také spíše přečkají nepříznivé makroekonomické podmínky během recesí a krizí. Toto jsou hlavní závěry, které přinesla studie provedená společností McKinsey ve spolupráci s London School of Economics, Stanfordskou a Harvardovou univerzitou. Dalším zajímavým poznatkem je to, že ve všech zemích a ve všech odvětvích je neustále mnoho firem, které jsou i dnes řízeny špatně.

Nadnárodní společnosti a dynamika

Tyto velké společnosti bývají ty nejproduktivnější, aniž by záleželo na tom, v jaké zemi se nacházejí jejich pobočky. Stejně tak nezáleží ani na zemi, kde daná společnost vznikla. Nadnárodní společnosti, které působí v rozvojových zemích, budou v budoucnu tím, kdo přinese do dané země mnoho nových znalostí a technologií. Tím přinesou významné stimuly nejen samy sobě, ale i celému zbytku ekonomiky. Tyto firmy tak budou hrát roli hlavního aktéra odpovědného za dynamiku na trhu a za zlepšování produktivity. A s tím, jak se budou tyto firmy stávat produktivnějšími, budou této nutnosti vystaveni i jejich domácí konkurenti.

Slepota manažerů

Studie neobjevila žádnou korelaci mezi názory manažerů na kvalitu řízení v jejich firmách a mezi objektivním hodnocením ze strany McKinsey. Tato „slepota“ by mohla být vyléčena díky rotacím seniorních manažerů mezi různými zeměmi. Dobrá a nejlepší praxe by tak byla sdílena a implementována i tam, kde dnes chybí.
 
-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company