Kritické vůdcovské dovednosti - 2. část

Vůdcům by nemělo chybět osm základních dovedností. Tyto dovednosti určilo americké Centrum pro kreativní vůdcovství (CCL) na základě výzkumu, jehož se účastnilo 36 000 vedoucích pracovníků. Druhá část článku popisuje zbývající čtyři základní vůdcovské dovednosti.

- Přímost a vyrovnanost. Efektivní vůdcové stavějí pouze na faktech a v období krizí jsou přímý a klidní. Neobviňují ostatní ze svých chyb, naopak sami přebírají zodpovědnost.

- Budování a posilování vztahů. Je třeba umět vyjednávat a řešit pracovní problémy bez toho, abyste se odcizili druhým. Vůdce by měl ukázat skutečné pochopení pro názory a potřeby druhých, aby si mohl získat jejich důvěru a respekt.

- Dělání všeho potřebného. Vůdce musí být schopen zajistit plnění úkolů i přes odpor a protivenství. Měl by dokázat sát sám za sebe a zároveň být otevřený učení se od druhých.

- Participační manažerský styl. Silní vůdcové používají efektivní naslouchání komunikační dovednosti k tomu, aby rozhodoval spolu s ostatními. Podporují názory druhých.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership