Kouzlo setkávání

Hlavní faktory, které určují úspěch konference i jiných setkání, jsou smysl, sdělení, média, hybnost a motivace. Když dáte tyto faktory dohromady, dostanete skvělou konferenci. Souhra těchto faktorů podporuje spojení mezi lídry a organizacemi způsobem, který zesiluje sdělení, identifikuje strategické výzvy a znázorňuje autentické vůdcovství.

*Smysl* – dejte lidem dobrý důvod, aby přišli. Měl by být účelový a souviset s hlavním poselstvím a cíli podniku. Jasný účel a celkový smysl pro důležitost vytvoří pocit sdíleného vlastnictví a týmové práce.

*Sdělení* – hlavní sdělení celého setkání by mělo zahrnovat podnikové novinky a náhled nebo strategické myšlenky, které účastníci nemohou slyšet nikde jinde.

*Média* – pomozte lidem představit si sdělení pomocí grafů, videa a dalších pomůcek.

*Hybnost* – je důležité udržet věci v pohybu, potřebujete podmanivé tempo, dodržování programu, které spěje k logickému závěru.

*Motivace* – aby byli účastníci pro sdělení nadšení, nechte je, aby se na něm podíleli.

Když se všechny tyto faktory sejdou, setkání bude informovat, zapojovat a inspirovat všechny zúčastněné. Vytvoří mezi nimi autentické spojení nehledě na jejich pozice v organizaci.
-ba-
Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations