Komunikace je základ

Efektivní komunikace vyžaduje více než sdílení informací. Jde především o budování důvěry, což platí dvojnásob v dobách změn. Vůdce, kterému ostatní důvěřují i v problematických dobách, musí být zkušený komunikátor. Odborníci a amerického Centra pro kreativní vůdcovství doporučují pro období změn následující komunikační postupy:

- Komunikujte vytrvale. Období změn nejsou chvíle, kdy máte mlčet. Musíte sdělovat informace jasně a často.

- Naslouchejte. Věnujte pozornost tomu, co si myslí, co říkají a cítí ostatní.

- Vysvětlujte změny. Lidé jsou k změnám skeptičtí. Sdílejte proto svůj pozitivní přístup.

- Apelujte na ostatní. Vsaďte na smysl pro loajalitu, odvahu a morálku.

- Dejte najevo svá očekávání. Jasně vysvětlete proč, jak a kdy je třeba podstoupit příslušné kroky.

- Buďte viditelní. Najděte způsob, jak komunikovat se všemi skupinami podílníků.

- Konfrontujte problémy a konflikty. Neodkládejte řešení problematických událostí.

- Buďte upřímní a otevření. Pokládejte i těžké otázky a podporujte prostředí založené na upřímnosti a diskusi.

- Ukazujte respekt. Měli byste se zaměstnanci trávit více času a zajímat se o jejich zájmy a naděje.

- Počítejte s pochybami. Nikoho předem neodsuzujte ani neodepisujte.

- Neopouštějte staré pro nové. Ignorování lidí nebo zažitých postupů nepomůže přijmout změnu.

- Buďte autentičtí. Komunikujte pravdivě a chovejte se podle toho, co říkáte.

- Důvěřujte lidem, že zvládnou pravdu. Sdělujte jim, co víte a nezamlčujte negativní informace.

- Ukažte, že i vy dokážete zvládnout pravdu. Ostatní nemusejí být připravení říkat vám pravdu nebo poskytovat zpětnou vazbu, pokud je k tomu nepovedete.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership