Kompletní návod k motivaci zaměstnanců

V ideálním světě by zaměstnanci měli být spokojení, motivovaní a produktivní. Návod portálu fastcompany.com vám pomůže přiblížit se tomuto ideálnímu stavu. Tady je:

 1. Ukažte zaměstnancům, že dělají něco opravdu smysluplného. Podle průzkumů je tohle důležitější pro motivaci lidí než výdělek nebo uznání. Obvykle toho lze docílit dobrou komunikací vize a cílů společnosti.
 2. Efektivně sdělujte a sdílejte informace. Jen tak můžete od lidí očekávat, že se budou správně rozhodovat. Můžete například publikovat měsíční výsledky KPI.
 3. Zaměstnanec musí mít jasný popis práce a jasně danou zodpovědnost. Zrovna tak by měl znát své úkoly a cíle.
 4. Neustále poskytujte a vyhledávejte zpětnou vazbu. Neobviňujte. Když se nedaří, neptejte se, „kdo to pokazil,“ ale „jak můžeme podobné situaci do budoucna zabránit.“
 5. Věřte svému týmu a ukažte jim, že jim věříte. Jinak si ani oni sami nebudou věřit. Dosáhnete toho například poskytnutím autonomie při určitém typu rozhodování. Musíte počítat s tím, že občas neuspějí, a přitom se moc nerozčilovat.
 6. Naslouchejte zaměstnancům a respektujte jejich potřeby. Ptejte se jich a dobře jim naslouchejte.
 7. Ukažte své uznání těm, kdo si ho zaslouží.  Je to jeden z nejsilnějších motivačních nástrojů. Má větší váhu než finanční odměna.
 8. Poskytujte férovou kompenzaci a plaťte za takové výkony, jaké od zaměstnanců chcete. Zpravidla mluvíme o základním platu se systémem odměn na základě jasně daných parametrů.
 9. Podporujte inovace. Většina inovací totiž pochází od zaměstnanců na nejnižších úrovních hierarchie.
 10. Zaveďte spravedlivou firemní politiku, která umožňuje splnění firemních cílů. Pokud například podporujete proces nepřetržitého vzdělávání zaměstnanců, nemůžete po nich chtít, aby si na školení čerpali dovolenou.
 11. Získávejte od zaměstnanců informace. Nechte je spoluutvářet cíle firmy, vyjádřit se ke klíčovým rozhodnutím apod. Získají větší pocit sounáležitosti a vy získáte cenné informace, i když se jejich názory samozřejmě řídit nemusíte.
 12. Vyhněte se mikrořízení. Lidi musíte řídit, ale ne mikrořídit. Rozlišujte kontrolu od nepřetržitého sledování. Nenařizujte jim každý krok, jak projekt zpracovat. Nechte jim určitý pocit svobodné vůle.
 13. Podporujte týmovou práci. Většina projektů totiž vyžaduje příspěvek od několika zaměstnanců. Měli by pracovat jako tým, ne jako několik individuálních jedinců.
 14.  Přizpůsobte svůj způsob řízení různým druhům zaměstnanců. Některé je třeba držet za ruku, jiným stačí koučování. Berte v úvahu jejich individuality.
 15. Poskytněte prostor pro osobnostní růst. Lidé, kteří mají příležitost zvyšovat svou kvalifikaci, také nabývají vyššího sebevědomí ve své profesi. Podporujte je.
 16. Když je třeba, dejte lidem výpověď.  Když někdo nedělá, co má, může to organizaci vážně narušit. Ostatní vidí, že někomu špatné výsledky bez problémů prochází, a pak se také přestanou snažit. Výpověď tedy může tým i motivovat, pokud důvody jasně vysvětlíte.

-th-

Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company