Kocovina zaměstnanců stojí zaměstnavatele miliardy

Britští zaměstnavatelé bojují vždy v pondělí ráno s víkendovou kocovinou svých zaměstnanců. Odborníci upozorňují, že tento problém je daleko závažnější než jen pomalejší tempo produktivity. Může mít totiž i vážné zdravotní a bezpečnostní důsledky, pracují-li například zaměstnanci s výrobními stroji nebo řídí motorová vozidla.

Podle odhadů stojí tento jev britské zaměstnavatele téměř 3 miliardy liber ročně a každý zaměstnanec pracuje s kocovinou v průměru dva a půl dne ročně. Manažeři by se měli snažit řešit tento problém nejprve neformálním způsobem, diskusí s problémovými zaměstnanci. Pokud však bude problém přetrvávat nebo mít závažné dopady na firmu, je na místě zvážit disciplinární opatření.

-kk-
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone