Kniha o managementu nejen pro manažery

Nová kniha *Petera F. Druckera* **To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku** přináší reprezentativní výběr z autorovy více než šedesátileté myšlenkové tvorby a publikační činnosti v oboru managementu. Najdete v ní témata týkající se managementu v organizacích, jedince a managementu a managementu v současné společnosti, kde autor shrnuje základní východiska a principy managementu, jeho problémy, úkoly a příležitosti, a poskytuje tak manažerům, vedoucím představitelům organizací všech typů a dalším odborným pracovníkům spolehlivý nástroj, jak čelit zítřejším nárokům ekonomického a společenského vývoje. Kniha může posloužit i jako konzistentní, ucelený a přehledný úvod do studia managementu.

Peter F. Drucker je dnes považován za toho, kdo jako první systematicky vymezil a popsal místo a funkce managementu v moderní institucionální společnosti a jasnozřivě vyjádřil i jeho nezbytné vývojové proměny. Jako první upozornil na skutečnost, že se nacházíme na prahu společnosti znalostí. Velice často bývá citována Druckerova definice podniku, respektive toho, co by měl podnik dělat, co je jeho nejvlastnějším účelem: „Účelem existence podniku je vytvářet zákazníky.“ Peter Drucker byl také prvním myslitelem dvacátého století, který si uvědomil, že podnikový management a management neziskových organizací mají mnoho společného a že oba typy organizací jsou pro zdravý rozvoj každé společnosti stejně nezbytné.
-ba-
Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny