Když zaměstnanec čelí osobním problémům

Ilustrační snímek

Užitečný článek serveru Salesopedia se věnuje nelehké situaci, ve které se ocitne každý manažer či vedoucí týmu, jehož svěřenec čelí problémům v osobní rovině. I přesto, že životní pohoda zaměstnanců je i z manažerského hlediska zcela zásadní pro efektivní fungování pracovníka firmy, je toto téma poněkud opomíjeno. Jak lze tedy za této nelehké situace danému jedinci pomoci?

Najděte pomoc. Ať už se jedná o úmrtí v rodině, nemoc, nebo rozchod s životním partnerem, je nutné nenechat zasaženého zaměstnance stáhnout se do sebe. Hledání vyloženě odborné pomoci je na místě až v opravdu vážných případech, mnohdy však pomůže promluvit si se svým školitelem či s HR pracovníkem. Vhodné je také snížit pracovní nátlak na postiženého. Zde se nemyslí dát pracovníkovi úplné volno (pokud si o něj sám neřekne) a nechat jej plakat někde v ústraní. Lepší je ovšem novými projekty či činnostmi složitými na organizaci pověřit někoho jiného, a to pro dobro všech.

Vyhněte se ignoraci problému. Není potřeba ze situace, ve které se zaměstnanec ocitl, dělat téma pro celé pracoviště, ale je dobré si s dotyčným z pozice vedoucího alespoň otevřeně promluvit. Čím dříve problém podchytíte a společně pojmenujete, tím snazší bude jeho řešení. Špatně prospívající pracovník je škodlivý nejenom sám sobě, ale i firmě, a to ve vztahu jak k zákazníkům tak i ke svým kolegům. V komunikaci se zasaženým pracovníkem platí, že cokoliv je lepší než ticho.

Buďte zaměstnanci v těžké životní situaci oporou především tím, že mu vytvoříte ideální pracovní prostředí. Pokud máte s dotyčným převážně profesionální vztah, pomůžete mu coby vedoucí nebo kolega hlavně tím, že mu umožníte zabývat svou mysl něčím produktivním. Snažte se podpořit týmového ducha pracoviště, prosazujte firemní kulturu a soustřeďte aktivitu celého týmu pozitivním směrem.

-mm-

Zdroj: Salesopedia - informační a zpravodajský portál shrnující vše o prodeji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Salesopedia