Kdy nedelegovat?

Delegování patří k nejčastěji zdůrazňovaným manažerským dovednostem. Neznamená to však, že by vedoucí pracovník měl delegovat vše bez rozmyslu. Podle článku konzultanty Whitney Johnsonové na portálu Harvard Business Review existují minimálně tři případy, kdy je delegování nevhodné:

1. Když si nikdo není jistý cílem nebo strategií

Stávají se případy, kdy nikdo přesně neví, v čem je problém. Pak je na vás, abyste odhalili příčinu. Nedelegujte hledání problému ani vymýšlení strategie pro to, jak jej odstranit. Teprve poté, kdy problém definujete a vedení se shodne na přístupu k tomuto problému, je delegování na místě.

2. Když potřebujete rozšířit své vlastní dovednosti

Manažeři mnohdy delegují úkoly, které neradi plní sami, i když by je měli umět splnit sami. Nedelegujte něco jen proto, že to neumíte. Místo toho zvažte, zda by vám neprospělo školení.

3. Když jde o úkol, pro který jste vy tím nejlepším

Poznat, že právě vy jste tím správným člověkem, není vždy jednoduché. Používejte nicméně dvě základní měřítka. Prvním jsou znalosti a dovednosti pro výkon příslušného úkolu. Druhým pak jeho závažnost a vliv na ekonomické výsledky firmy.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review