Je kreativní pracovník pouhým snem?

Většina společností tvrdí, že by byly rády, kdyby jejich zaměstnanci byli více kreativní, přispívali novými nápady a tak šetřili podniku peníze. Článek zkoumá, jak je to s podněcováním kreativity doopravdy, pohlíží na techniky povzbuzující inovativnost a navrhuje, aby struktura a stimulace byly důležitější než brainstorming.

Podniky by měly předložit konkrétní výhody, aby pomohly svým zaměstnancům k větší nápaditosti. Jednou z podpůrných metod je projekt Six Sigma, který přijaly společnosti Ford, IBM a mnoho dalších a který podněcuje kreativní myšlení zaměstnanců. Jinou metodou je tzv. „opylení křížem“, při kterém se slučují prvky z různých produktů a oblastí. Následuje šest tipů pro rozvoj kreativity zaměstnanců:

1. Sejměte z kreativity záhadnost – definujte očekávané výsledky tak, aby každý rozumněl, kam má směrovat své úsilí.
2. Odhalte kreativitu jednotlivců – každý má individuální přístup k tvorbě nových nápadů, každý má rozdílný styl práce.
3. Definujte specificky výzvy – zaměřte se na oblasti, kde jsou kreativní řešení skutečně potřeba, neplýtvejte časem.
4. Minimalizujte strach a chyby – uvažujte o chybách jako o možnosti něco se naučit, odměňování zaměstnanců, kteří opatrně přebírají riziko, je může povzbudit.
5. Ujměte se osobní odpovědnosti – vytvořte inovační klima, začněte u sebe a u lidí, na které nemáte vliv.
6. Podporujte aktivní komunikaci.
-ba-
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com