Je důležité vážit si starších zaměstnanců

Firmy mohou získat náborem a udržováním zralých pracovníků nad 55 let, namísto toho, aby na stárnoucí populaci shlížely jen s obavami. Bohužel jen málo firem dokáže vytěžit z této demografické situace a ti, kteří se o to snaží, mají pro tuto skupinu obvykle dost slabé zaměstnanecké programy.

Stárnoucí pracovní síla hrozí ve vyspělých zemích řadou problémů. Například tzv. „brain drain“ – odliv mozků, který hrozí v USA, kde do roku 2012 odejde do důchodu asi 64 milionů pracovníků (představují asi 40 % pracovních sil v USA). Každopádně 79 % pracovníků v této věkové skupině tvrdí, že plánuje pracovat za rámec svého důchodového věku.

Řada firem začíná nabízet možnost flexibilnějších pracovních schémat pro odchod do důchodu, aby si udržela některé pracovníky. Jak mohou firmy ocenit zralé pracovníky?

- Dejte najevo, že si jich vážíte. Tato věková skupina si zvlášť váží věrnostních uznání a ocenění.

- Oceňte jejich minulé úspěchy, přínosy k firemním úspěchům. Školte je a povzbuzujte je, aby se stali rádci a instruktory pro mladší zaměstnance.

Využijte jejich bohatých znalostí o firmě.


-av-
Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine