Jak zvládnout stres v nekomfortní situaci?

Asi se shodneme, že některé situace v našem životě nás dokážou pořádně rozhodit. V takové situaci se naše výkonnost sníží téměř na minimum a náš mozek vůbec nefunguje optimálně. Jste vystaveni stresu v plné síle. 

Loja Radka, 1. VOX

Pro zvládnutí akutního stresu a negativních emocí existuje spousta efektivních technik, jak se uvolnit a momentální nekomfortní situaci zvládnout. Zde jsou dvě vyzkoušené techniky:

První technika řeší variantu, kdy nemůžete stresující situaci okamžitě opustit.

 1. Přeneste pozornost na sebe.

 2. Uvědomte si, jak sedíte, kde se židle dotýká vašeho těla. Nohy položte chodidly pevně na zem a uvědomte si, jak se chodidla dotýkají země.

 3. Zhluboka se nadechněte, soustřeďte svoji pozornost na nějaký předmět, který máte před sebou, např. skleničku s vodou. Soustřeďte se na tu skleničku – jak vypadá, jaká je její teplota, povrch. Napijte se.

To vše dokážete zvládnout během několika sekund, aniž by si toho protistrana všimla. Snažte se oddálit svoji reakci, která by mohla být v akutním stresu neadekvátní. Můžete protistraně například navrhnout, že vše zvážíte a ozvete se později.

Druhá technika pomáhá v situaci, kdy máte alespoň trochu času.

 1. Posaďte se, stůjte nebo se procházejte, to je jedno. Uvědomte si ale svoji polohu, sami sebe.

 2. Zhluboka se nadechněte a na tři vteřiny zadržte dech, potom vydechněte. Toto zopakujte třikrát.

 3. Následně sedmi pomalými nádechy a výdechy se postupně soustřeďte na celé tělo. Každý výdech odpočítávejte, po každém výdechu přesuňte pozornost do další oblasti:

  • sedm – hlava a čelo;

  • šest – obličej;

  • pět – krk a ramena, paže a ruce;

  • čtyři – hrudník;

  • tři – solar plexus;

  • dva – břicho;

  • jedna – boky, nohy a chodidla.

Ještě chvíli volně dýchejte… Pravděpodobně se budete cítit klidnější a vaše mysl bude jasnější. Tělo i emoce se zklidní a vy budete moci řešit záležitosti s jasnější hlavou.