Jak vytvořit skutečný tým

Pracují vaši podřízení opravdu jako tým? Většina týmů totiž týmově nefunguje, protože jejich manažeři budují vztahy s podřízenými individuálně. Jen zřídka se zaměří na řešení problémů ve skupině a díky tomu nevyužijí výjimečný manažerský nástroj: sociální dynamiku týmu, která ovlivní chování a výkonnost všech jeho členů.

Co je vlastně tým?

Jde o skupinu lidí, kteří pracují spolu na jednotném cíli a dílčích úkolech, které s ním souvisí. Společná práce a závazek jsou klíčové – nejde jen o prostou spolupráci. Tým znamená úspěch nebo neúspěch všech jeho členů. Vše se vyjadřuje zájmenem „my.“

Kromě výše uvedeného musí mít tým jasno ve svých rolích a vazbách mezi členy. Jakmile je tohle jasné, může se ze skupiny stát tým. Díky tomu pak řídíte tým a máte jako manažer větší vliv – jednotliví členové se totiž na základě vašeho podnětu dále ovlivňují.

Jak tým vytvořit?

Pokud se vám zatím nepovedlo vytvořit tým, kterého pojí jednotný duch, položte sobě i členům své skupiny následující otázky: 

  • Jsme společně zavázáni ke smysluplnému cíli?

  • Plníme jasné úkoly plynoucí z tohoto cíle a máme plány k jeho dosažení?

  • Chápe každý z nás, jak tým dělá svou práci?

  • Rozumíme svým rolím a odpovědnostem?

  • Jsou jasně stanoveny procesy a máme stejná očekávání ohledně jeden druhého?

  • Víme všichni, jak si vedeme jako skupina a jak individuálně?

Závěrem je nutno podtrhnout, že rozhodně nelze ignorovat členy týmu jako individuality. Každý chce být nějak vidět a umět poukázat na svůj přínos. Seznamte se dobře s jednotlivými členy svého týmu a ke každému se chovejte tak, jak je třeba. Ale vždy v souvislosti s týmem a jeho prací.

 

-th-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review