Jak uvažovat strategicky

Nikdo se nenarodí jako strategický génius, dovednostem spojeným se silným strategickým uvažováním se však lez učit a uplatňovat je nad rámec každodenních povinností. Jaké to jsou?

1. Předvídavost

 • Hledejte důležité informace mimo hlavní proud ve vašem odvětví.

 • Hledejte za hranicemi vašeho současného byznysu.

 • Budujte externí sítě, které vám pomohou snadněji sledovat vzdálenější dění.

2. Kritické uvažování

 • Hledejte základní příčiny problémů.

 • Zpochybňujte současné názory a přístupy včetně svých vlastních.

 • Odhalujte pokrytectví, manipulaci a předpojatost v organizačních rozhodnutích.

3. Interpretace

 • Hledejte systém ve více zdrojích dat.

 • Vyzývejte ostatní, aby dělali totéž.

 • Zpochybňujte převládající představy a testujte více hypotéz současně.

4. Rozhodování

 • Pečlivě koncipujte rozhodnutí tak, abyste se dostali k jádru věci.

 • Vyvažte rychlost, úskalí a kvalitu svých rozhodnutí. Nesnažte se být stoprocentně perfektní.

 • Zaujímejte stanoviska i s neúplnými informacemi a různými názory.

5. Propojování

 • Pochopte, co řídí agendy ostatních lidí, včetně toho, co zůstává skryto.

 • Zveřejňujte složité záležitosti, i když to není příjemné.

 • Vyhodnocujte míru tolerance vůči rizikům a vytvářejte potřebnou podporu.

6. Učení

 • Podporujte učení a jděte příkladem.

 • Pokud zjistíte, že se neubíráte správným směrem, rychle jej změňte.

 • Oslavujte úspěchy i neúspěchy, ze kterých se můžete poučit.

-kk-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com