Jak správně vkročit do vyjednávání

Pokud chcete vyjednávat jako vítězové, musíte se velmi dobře připravit. Konkrétně je třeba věnovat pozornost sedmi klíčovým oblastem:

- Zkontrolujte, zda jste v situaci vhodné pro vyjednávání. Jde o takovou situaci, kdy probíhá komunikace nebo řešení problému s ostatními, které by vám mohlo přinést určitou výhodu. Pokud se pro vás nenabízí žádná výhoda, nevyjednávejte, můžete pouze ztratit.

- Vyjasněte si své cíle. Cílem každého vyjednávání je dosáhnout cílů, které jste si sami stanovili nebo vám byly stanoveny. Dílčím cílem může být i uzavřít dobrou dohodu nebo zlepšit vztahy s druhou stranou, nejdůležitější je však dosáhnout toho, co chcete.

- Sbírejte informace. Je třeba mít informace o nabídce druhé strany, abyste mohli vytvořit tu svou. Důležité je především naslouchat, ujasňovat si své porozumění a kontrolovat své kroky.

- Vyjednávejte i se svou stranou. Většinou nebudete vyjednávat jen sami za sebe, ale zastupovat jiné lidi. Část vaší přípravy by proto měla probíhat právě s těmito lidmi, abyste dokázali podpořit jejich potřeby, využít potřebné zdroje atd.

- Zvolte nejlepší alternativu vyjednávání. Znamená to, že i když nepůjde přímo o alternativu, kterou jste si představovali, budete připravení vyjednávat.

- Připravte scénu. Odpovězte si na pět důležitých otázek – kdo se bude účastnit, kde se bude vyjednávání konat, proč se scházíte, jaký bude časový rozvrh a jak budete prezentovat svůj případ.

- Připravte se duševně. K vyjednávání je třeba zaujmout správný postoj. Buďte silní a houževnatí, nemějte pocit, že druhé straně něco dlužíte. Nestavte se nad druhou stranu ani se nepodceňujte vzhledem ke druhé straně. Zůstaňte v klidu a beze spěchu. Pamatujte si také, že byste neměli odkrývat své pocity, ať jsou jakékoli.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How