Jak si udržet produktivitu při fúzi firem?

Spojování více firem v jednu s sebou nese řadu problémů, včetně klesající produktivity zaměstnanců. Jak si tedy udržet produktivitu v rámci fúze?

- Pochopte firemní kultury. Předem se seznamte se silnými i slabými stránkami daných firemních kultur a získané informace využijte při strukturování nového prostředí.

- Uvědomte si, že změna není jednoduchá. Očekávat okamžité přijetí změn je nereálné.

- Ukažte uznání pro odvedenou práci. Práce je součástí identity člověka. Důležitou součástí úspěšné fúze je proto ocenění snahy zaměstnanců.

- Komunikujte. Pravidelně informujte zaměstnance, i když novinky nebudou příjemné. Ticho shora je mnohem horší.

- Zaveďte řešení Webu 2.0. Budujte firemní online komunitu, která umožní sdílení nejlepších postupů a znalostí.

- Zajistěte viditelné vůdce. Vytvořte silnou vizi, které budete věřit. Pokud zaměstnanci neuvidí, že ve fúzi věříte, neuvěří ani oni.

- Zapojte zaměstnance do vedení. Postavte tým pro řízení fúze složený z nejvyššího vedení i zástupců zaměstnanců na všech úrovních.

- Přiveďte všechny na jednu loď. Zajistěte potřebné zdroje a školení, aby se zaměstnanci mohli se změnou ztotožnit. Umožněte jim podílet se na rozhodnutích, jaké nejlepší postupy zavést.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools