Jak se lépe rozhodovat

Dobrý manažer se musí umět rozhodovat, což znamená také umět riskovat a překonat vlastní strach. Je třeba najít střední cestu mezi příliš unáhleným a příliš prodlužovaným rozhodováním. Jak na to radí server Inc.com.

Ujasněte si priority

Začněte tím, že se zamyslíte, jakých pět oblastí má největší vliv vaše rozhodnutí. Může to být krátkodobý finanční vliv, dlouhodobý finanční vliv, vliv na lidi apod. Zapište si pozitiva i negativa každé z těchto oblastí a pak přestaňte uvažovat nejméně důležité faktory.

Klaďte si chytřejší otázky

Často se stane, že budete mít málo informací, proto je třeba zdokonalit vaši dovednost klást otázky. Veďte celý svůj tým ke kreativnímu procesu rozhodování. Ptejte se na složité věci a společně uvažujte nad možnými řešeními.

Určete termín konečného rozhodnutí

I když vám nikdo nediktuje, do kdy se máte rozhodnout, stanovte si termín sami. Sdělte tento termín svému týmu a ideálně i některému ze svých blízkých přátel nebo mentorů, abyste měli motivaci termín dodržet.

Jmenujte „ďáblova advokáta“

Pověřte někoho ze svého týmu, aby zastával opačný názor než vy a přinášel protiargumenty. Uvidíte, jak vám to pomůže najít správné řešení.

Zkuste názor zvenku

Zeptejte se na zpětnou vazbu důvěryhodné osoby mimo vaší firmu, která není nijak zainteresována v tom, jak máte rozhodnout.

-kk-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com