Jak pomoci zaměstnancům z letargie po dovolených

Léto je u konce. Mohlo by se zdát, že zaměstnanci jsou po dovolených odpočatí a plní energie pro další práci. Ve skutečnosti však mohou být unavenější a stresovanější než před prázdninami. Někteří se mohli ve svém volnu vyčerpat náročným cestováním či jiným veselením, jiní volno neměli, museli pracovat za ostatní a pouze jim tiše závidět dovolenou. Je proto na místě pomoci jim najít motivaci a energii pro produktivní práci ve zbývající části roku.

Najděte si čas popovídat si s jednotlivými členy vašeho týmu o tom, jak se na konci léta cítí, co plánují dále a jaké cíle mají před sebou. Ptejte se, co potřebují, aby si udrželi motivaci. Společně pak hledejte řešení, která jim dodají pocit úspěchu a naplnění.

Oceňte snahu a úspěchy, vytyčujte dlouhodobé cíle

Nezapomeňte pochválit, byť za malé, dílčí úspěchy. Oceňte úsilí svých lidí veřejně, před ostatními. Mluvte o jejich kariérních cestách v krátkodobém i dlouhodobějším horizontu. Právě dlouhodobé cíle pohnou i s letargickými a demotivovanými zaměstnanci.

Snažte se zvýšit úroveň odpovědnosti, kterou vaši lidé nesou a díky svým znalostem a zkušenostem dokáží zvládnout. Spojujte jednotlivce do pracovních skupin, v jejichž rámci se budou navzájem povzbuzovat. Zkuste najít mentory, kteří jim ukáží nové možnosti.

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com