Jak budovat důvěru na dálku?

Předpokladem úspěšné spolupráce na dálku je oboustranná důvěra. Podle amerického obchodního stratéga, profesora, spíkra a autora knihy s názvem The Trust Edge: How Top Leaders Gain Faster Results, Deeper Relationships, and a Stronger Bottom Line Davida Horsagera lze kulturu důvěry vybudovat na základě „8 pilířů důvěry“.

1. Srozumitelnost. Dokáže-li manažer srozumitelně vysvětlit svou vizi směřování týmu, tým bude jednotnější a motivovanější pro splnění svých úkolů.

2. Soucítění. Když členové týmu vidí, že se jejich manažer nezajímá jen o sebe, mají v něj hned větší důvěru.

3. Charakter. I manažer virtuálního týmu musí sladit to, co říká a s tím, co dělá.

4. Kompetentnost. Zásadní je také udržovat aktuální znalosti a dovednosti z oboru.

5. Oddanost. Manažer by měl být oddaný jak své organizaci, tak svému týmu.

6. Spojení. Schopnost spolupracovat na bázi důvěry zahrnuje kladení otázek, upřímné jednání, ale i umění omluvy, vděčnosti a nenaříkání.

7. Přispění. Každá týmová práce musí vykazovat výsledky. Ujistěte se proto, že pomocí zde uvedených bodů dosáhnete požadovaných výsledků.

8. Konzistentnost. Budete-li konzistentně sdílet jasnou vizi a pomáhat ostatním, aby jí dosáhli, budou vám důvěřovat.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues