Hodnotící pohovor krok po kroku

Ilustrační snímek

Již samotná představa pravidelného hodnocení výkonnosti zaměstnanců vyvolává u mnohých manažerů nepříjemné pocity. Proces hodnocení přitom nemusí být ani nepříjemný ani pouze formální, jak tomu často bývá. Naučíte-li se s ním pracovat, získáte ideální příležitost, jak podpořit své nejvýkonnější podřízené a konstruktivně zlepšovat ty méně výkonné. Můžete si vybudovat lepší a bližší vztahy. Jak tedy na to?

Začněte shrnutím agendy

Hodnotící pohovor se zaměstnancem začněte shrnutím toho, jak bude pohovor probíhat. Hodnocený zaměstnanec pak bude méně nervózní z toho, co může očekávat.

Navažte otázkou, jak se dotyčný dívá na chod věcí ve firmě

Nastavte dialog tak, aby zaměstnanec mohl sám vyjádřit, co se mu daří, co jej nejvíce baví a v čem naopak vidí své nedostatky.

Nejprve poskytněte specifickou pozitivní zpětnou vazbu

Své vlastní hodnocení zaměřte nejprve na to, co dělá dotyčný dobře. Uvádějte konkrétní příklady. Dáte tím najevo, že si všímáte práce svých lidí a umíte ji pochválit. Případnou kritiku si nechte až jako další krok.

Pamatujte si, že každý se může zlepšit

I ti nejtalentovanější zaměstnanci by na sobě měli dále pracovat. I když jim tedy nemáte co vytknout, nekončete hodnocení tím, že jsou výborní. Soustřeďte se znalosti a dovednosti, které by měli rozvíjet, aby mohli dosáhnout svých budoucích pracovních rolí.

Určete budoucí očekávání

Promluvte se zaměstnancem o tom, jaké plány s ním máte do budoucna a na jakých projektech by se mohl podílet. Pak si ujasněte, v čem se ještě musí zdokonalit.

Na závěr dejte prostor otázkám a shrnutí dalších plánů

Ptejte se, jak se daný zaměstnanec cítí ve vašem týmu, co mu vyhovuje a co by naopak změnil. Blíže se zajímejte o jeho profesní cíle a plány do budoucna. Pohled každého zaměstnance vám pomůže nalézat cesty, jak zvyšovat produktivitu a spokojenost vašeho týmu.

-kk-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com