Etická komunikace v digitální době

Pravidla etikety se v obchodním světě již zažila. Současná doba si však žádá více, než udržovat oční kontakt a potřásat pravicí. Pravidla slušného chování je dnes třeba definovat i v oblasti komunikace prostřednictvím elektronické pošty nebo mobilního telefonu. Přestože se takto komunikuje již delší dobu, etické principy mnohdy stále chybějí.

E-mail je studené, sterilní médium, které musíme řídit, abychom se vyvarovali nedorozuměním. Důležité je například správné používání velkých a malých písmen. Pouze malá písmena evokují nedostatek času, pouze velká písmena pak agresivitu. Neprofesionálně působí i gramatické chyby, nesprávná interpunkce, emotikony v obchodních zprávách nebo neuvádění kontaktních údajů. Odesílat e-maily se nedoporučuje rychle a zejména v rozčílení. V případě rozesílání kopií je vhodné zvážit využití kopií slepých.

Mobilní telefony jsou výhodné a pohodlné, často však rušivé elementy. Každý by měl zvážit, zda je vhodné telefonovat na veřejnosti, jako jsou například obchodní schůzky, divadla nebo prostředky hromadné dopravy. Rušivé bývají také vyzváněcí tóny, které je na veřejných místech lepší vypnout a zvolit pouze vibrace. Pokud očekáváme hovor, který nemůžeme odložit, měli bychom na to předem upozornit a při samotném hovoru opustit místnost. Diskrétně je pak třeba volit hlasitost i témata hovoru, která mohou slyšet ostatní lidé.

**Datum vydání:** XII2003
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral