Emočně inteligentní pracoviště

Pomluvy či mobbing jsou jedním ze základních ukazatelů emočně neinteligentního pracoviště. Ruší a poškozují oběti, představují manažerské riziko. Lidé mají k pomlouvání přirozené sklony. Chtějí-li se chovat společensky a lidsky, musí zákonitě projevovat zájem o druhé. Určitý druh pomluvy je neškodný, jindy však může jít o vážnou újmu, která se negativně projeví na produktivitě a morálce zaměstnanců.

Nejčastější pomluvy kolují po firmách v souvislosti s osobními vztahy zaměstnanců, propouštěním nebo povyšováním. Nejvíce škodí ty, jejichž pomocí si někteří zaměstnanci zajišťují vysoké politické nebo osobní postavení v organizaci. Jakákoli pomluva však může management firmy dovést až do soudní síně, pokud se zaměstnanec rozhodne podat trestní oznámení, že je diskriminován.

Management by měl proti pomlouvačnému chování postupovat tak, že nejprve odhalí, co je vlastně umožňuje. Většinou se jedná o to, že zaměstnanci nejsou informovaní a mají příliš mnoho času pozorovat okolí a spekulovat. Zaměstnancům je také třeba jasně sdělit, že pomluvy nebudou ve firmě tolerovány. Firemní kulturu je třeba budovat tak, aby podporovala zaměstnance a nebyla přílišně konkurenční. K tomu mohou posloužit proaktivní programy rozvoje emoční inteligence. Poradenství by se mělo dostat jak obětem, tak iniciátorům pomluv. Takové chování je třeba vždy řešit okamžitě za účasti a konfrontace obou stran.

-kk-
Zdroj: Six Seconds - portál stejnojmenné neziskové organizace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Six Seconds