Dobré vyhlídky soukromých detektivů

Autor je soukromý detektiv, což je profese, která vzbuzuje u mnoha jeho přátel velice romantické představy. Pro tyto lidi znamená profese soukromého detektiva obrovské lákadlo nezávislosti, svobody a rozmanitosti. Celá třetina z 48 000 soukromých detektivů v USA pracuje soukromě.

Výdělky detektivů se značně liší podle lokality a typu práce. Například nejlépe placené služby jsou v oblasti vyšetřování podezřelých případů v pojišťovnictví.

Práce soukromého detektiva samozřejmě vyžaduje zjišťování a ověřování fakt. Jednotlivé úkony mohou vyžadovat velice různorodé aktivity, počínaje vyslýcháním svědků, shromažďováním materiálů klientů pojišťoven apod.

Soukromí detektivové nemusejí nutně pracovat více hodin než běžný pracovník. Přesto řada z nich přiznává, že jejich flexibilita má své hranice, často nemají žádný společenský život, protože jim klienti volají v kteroukoliv denní dobu a obvykle chtějí vše co nejdříve řešit.

Vstupní investice jsou ale relativně nízké: kamera, fotoaparát, telefon, malá kancelář, licence a můžete začít. Získání licence je samozřejmě velice zásadní věc. V USA vyžaduje licenci pět států a požadavky, například na praxi, se liší stát od státu.

Tento obor má před sebou světlou budoucnost s tím, jak se stále více firem obává o svou bezpečnost a své závazky. Nové zákony omezující přístup ke dříve veřejným informacím mohou zvyšovat obtížnost a nákladnost vyšetřování.

-av-
Zdroj: Startup Journal - portál amerického listu Wall Street Journal pro začínající podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startup Journal