Dobrá rada nad zlato

Každý člověk v zaměstnání dává nebo dostává rady, zpravidla obojí. Ne všechny rady, které dá nebo dostane, jsou však dobré. Důležité je uvědomit si, že existují dva elementy rad. Zaprvé existuje samotný obsah návrhu nebo myšlenky. Druhým elementem je pak kontext, který zahrnuje zdroj rady a znalostní základnu, ze které vychází. Většina rad potom spadá do jedné z osmi kategorií, jejichž následující přehled vám může pomoci, až se příště setkáte s radami.
- Kariérní rady. Tyto rady nejčastěji pocházejí od kolegů nebo přátel, kteří mají nějaký názor na vaši budoucí kariéru. Nebezpečí těchto rad ale spočívá v tom, že zpravidla vycházejí z toho, co jste přátelům nebo kolegům sami řekli.

- Rady ohledně firemní politiky. Může se jednat o rady, jak nejlépe vycházet s určitými osobnostmi na pracovišti. Výzkumy ukazují, že nejčastějšími příčinami negativní firemní politiky jsou osobní výpady a pomluvy.

- Rady jako služby. Při posuzování rady vždy uvažujte o motivech, které se za ní skrývají. Pokud příslušná rada primárně poslouží pouze tomu, kdo vám ji poskytl, raději ji neberte v úvahu.

- Rady z vyšší perspektivy. Rady někoho, kdo se dívá na váš problém z vyšší perspektivy vám mohou poskytnout širší kontext a pomoci k lepšímu rozhodnutí.

- Rady z příliš vysoké perspektivy. Některé rady mohou pocházet z tak vysoké perspektivy, že již pro vás budou irelevantní.

- Vyžádané rady. Může nastat situace, kdy o radu své okolí přímo požádáte. Samozřejmě, že budete této radě věnovat zvýšenou pozornost a druhá strana od vás bude očekávat zpětnou vazbu.

- Polovyžádané rady. Těchto rad se vám dostane, když budete bezděčně vyprávět o své situaci. Druhá osoba bude cítit přirozenou potřebu dát vám nějakou radu.

- Nevyžádané rady. S těmito radami si budete umět zřejmě nejlépe poradit, protože je nežádáte a nejsou pro vás relevantní. Může se však stát, že i mezi nevyžádanými radami bude nějaká dobrá.

-kk-

Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com