Deset charakteristických rysů dynamického lídra

Problém mnoha současných podniků spočívá v tom, že se odmítají přizpůsobovat změnám. Současní manažeři by však měli k řízení dnes přistupovat zcela novým směrem, který se nebude týkat jen jednotlivých osobností, ale managementu jako takového na všech podnikových úrovních. Management se jednoduše řečeno musí stát dynamickým. Znamená to zvládnout „deset charakteristických rysů dynamického lídra“:

1. Nebojácnost – Dynamický lídr má odvahu být první, lišit se od ostatních, mluvit, jednat i selhat.

2. Schopnost integrace – Dynamický lídr uskutečňuje své cíle za pomoci vytváření, řízení a spolupráce s jednotlivými pracovními týmy. Zajímá jej více, než jen dosažené výsledky.

3. Odpovědnost – Dynamický lídr bere veškerou svoji činnost zodpovědně. Odpovědnost je pro něho věcí cti, houževnatosti a vášně.

4. Inspirace – Dynamický lídr svému okolí poskytuje inspiraci pro řešení problémů v pracovním i osobním životě.

5. Sebejistota – Dynamický lídr si je jistý svými schopnostmi a dovednostmi i tím, že je dokáže spojit s vnitřní strukturou a cíli daného podniku.

6. Bystrost – Dynamický lídr je schopen pozorovat a pochopit fungování podniku jako celku, zároveň je toho však schopen i u jednotlivých pracovníků a dílčích úkolů.

7. Inteligence – Dynamický lídr nepostrádá inteligenci, prozíravost a budoucí perspektivu. To se projevuje ve snaze umístit správné pracovníky na správná místa a přizpůsobit pracovní prostředí tomu, aby ze sebe mohli vydávat to nejlepší.

8. Energie – Dynamický lídr disponuje velkým množstvím osobní energie, ve které se spojuje optimismus s naléhavostí.

9. Integrita – Dynamickému lídrovi nechybí schopnost budování důvěry a projevování úcty k zaměstnancům a jejich práci. Zároveň pracovníky v jejich úsilí podporuje.

10. Vnímavost – Dynamický lídr umí vnímat potřeby zákazníků v prostředí příslušných obchodních aktivit.

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher