Desatero každodenního uznání

Ilustrační snímek

Manažeři často namítají, že nemají dostatek času na projevy uznání svým podřízeným. Ukázat zaměstnancům, že si jich vážíte a že dělají dobrou práci, však ve skutečnosti není nijak výrazně časové náročné. Stačí zakomponovat do vaší každodenní práce následujících deset prvků, díky nimž dáte svým lidem jasně najevo své uznání a podpoříte kulturu stojící na osobním uznání. Tipy původně zveřejnil server Incentive Magazine.

1. Děkujte zájemcům o práci

Začněte již u uchazečů o práci ve vašem týmu, kterým vyjádříte poděkování osobní zprávou.

2. Rozdejte karty s poděkováním

Když přijde nový člen do vašeho týmu, rozdejte mu jeho osobní karty s poděkováním a instruujte jej, aby je věnoval lidem, kteří mu pomohou.

3. Začněte den pochvalou

Než se začnete probírat záplavou e-mailů, rozešlete několik osobních zpráv s poděkováním. Zlepšíte tak den sobě i ostatním.

4. Začínejte pochvalou také porady

Jistě sami víte, že pokud plánujete projevy uznání na konec porady, většinou na ně nedojde.

5. Dělte se o skutečné zážitky

Pořádejte krátká setkání za účelem sdílení pozitivních informací. Vyprávějte si například o ukázkách skvělého zákaznického servisu, které jste sami zažili.

6. Zapojte intranet

Zajistěte, aby sekce věnovaná uznání zaměstnanců byla umístěna hned na hlavní stránce intranetu.

7. Získejte nejvyšší vedení

Příklad shora má největší váhu. Získejte si proto mezi vedením ambasadory pro své programy uznání.

8. Využijte všechny komunikační kanály

Projevujte uznání svým lidem všemi dostupnými kanály od newsletterů, přes plakáty až po televizní spoty.

9. Chvalte kdykoli se naskytne příležitost

Když před vámi někdo pochválí některého člena vašeho týmu, pochvalu osobně předejte. Nepřecházejte malé věci, které zlepšují vaši spolupráci, bez povšimnutí a pochvaly.

10. Ptejte se sami sebe, kolik lidí jste dnes pochválili

Každý den si naplánujte chvilku na osobní či písemné poděkování několika lidem ve vašem okolí.

-kk-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine