Desatero aktivního naslouchání

Schopnost naslouchat dává lidem, s nimiž komunikujeme najevo, že si jich vážíme. Nám samotným umožňuje naučit se více, než kdybychom jen mluvili. Pomáhá nám vytvářet bližší vztahy s lidmi a také šetřit čas a peníze díky předcházení nedorozuměním. A dobrá zpráva je, že tzv. Aktivnímu naslouchání se lze naučit. Základní pravidla aktivního naslouchání shrnul server salesopedia.com.

  1. Dívejte se na toho, kdo mluví.

  2. Udržuje oční kontakt (tak dlouho, jak to bude oběma stranám příjemné).

  3. Omezte vnější vyrušení a poproste ostatní účastníky hovoru a totéž.

  4. Svými reakcemi dávejte najevo, že posloucháte a rozumíte.

  5. Soustřeďte se pouze na to, co vám mluvčí říká. Neuvažujte dopředu o tom, co řeknete vy.

  6. Omezte veškerá další vnitřní vyrušení.

  7. Udržujte otevřenou mysl. Než se rozhodnete, zda souhlasíte či nesouhlasíte, počkejte, než dotyčný domluví.

  8. Pokud nejste vysloveně požádáni o radu, nevysvětlujte, jak jste podobou situaci řešili vy.

  9. I když vás mluvčí kritizuje, nechte jej domluvit.

  10. Uvědomte si, že aktivní naslouchání není mlčení. Ptejte se na doplňující otázky a parafrázujte, co jste slyšeli.

-kk-

Zdroj: Salesopedia - informační a zpravodajský portál shrnující vše o prodeji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Salesopedia