Delegování vám úsměv zachrání

Delegování úkolů je oblastí, která dělá řadě manažerů problémy. Pokud však chce manažer uspět a podávat dobré výkony, měl by rozumět výhodám delegování a umět je využít.

- Delegování vám umožní soustředit se na priority. Manažeři se příliš často věnují úkolům, které nejsou nejdůležitější a zvládnou je podřízení, protože jim nedůvěřují. Měli by se však soustředit hlavně na úkoly, za které budou jako manažeři hodnoceni.

- Delegování je příležitostí pro rozvoj zaměstnanců. Kromě toho nevyžaduje žádné náklady navíc, na rozdíl od jiných forem vzdělávání.

- Delegování je příležitostí pro rozvoj vašich dovedností. Můžete díky němu rozvíjet své manažerské dovednosti, jako je komunikace, plánování a monitorování.

- Delegování zvyšuje motivaci. Zaměstnanci získají s novou odpovědností i novou motivaci. Ukážete jim tak, že jim věříte a usilujete o jejich rozvoj.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com