Cvičící lídr, lepší lídr

Ilustrační snímek

Všichni víme, že cvičení je zdravé. Vedoucí pracovníci však mají i další důvod k návštěvě tělocvičen. Výzkumy amerického Centra pro kreativní vůdcovství (CCL) totiž prokázaly, že pravidelné cvičení a efektivní leadership jdou ruku v ruce.

Sharon McDowell-Larsen prováděla výzkum v rámci kurzů CCL pro vyšší manažery. Účastníky rozdělila do dvou skupin, na pravidelně cvičící a necvičící. Efektivitu jejich vůdcovství pak porovnávala pomocí dvou nástrojů 360stupňové zpětné vazby za účastni nadřízených i podřízených respondentů. Výsledky ukázaly, že pravidelně cvičící manažeři mají ve svém okolí větší váhu. Konkrétně byli lépe hodnoceni v oblasti inspirování druhých, vlastních závazků, důvěryhodnosti, vedení druhých, představování příkladu pro druhé, energie, pružnosti a klidu. Důležité je zmínit, že necvičící manažeři nezískali v žádné kategorii lepší skóre než cvičící.

Výzkum jasně ukazuje, že by manažeři neměli obětovat fyzické aktivity své práci. Zdraví by nemělo záviset na tom, zda jste nebo nejste lídři. Každopádně mějte na paměti, že jde o pravidelné cvičení a nikoli shazování váhy. Hladina tělesného tuku nehraje podle závěrů CCL v efektivním vůdcovství žádnou roli. Lídři s vyšší hladinou tělesného tuku, kteří pravidelně cvičí vyšli z průzkumu jako efektivnější než ti, jejichž hladina tuku je nižší, ale nevěnují se pravidelnému cvičení.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership