Co měli společného nejlepší prezidenti USA

Jako poradce čtyř amerických prezidentů měl David Gergen možnost zblízka sledovat vůdcovství na nejvyšší úrovni. Viděl odlišné osobnosti a neslučitelné politické kroky, úspěšná působnost v Oválné pracovně však podle něho stojí jen na několika základních vůdcovských předpokladech. O svých zkušenostech s prezidenty Nixonem, Fordem, Reaganem a Clintonem napsal úspěšnou knihu Eyewitness to Power: The Essence of Leadership . V současné době působí jako přední pedagog na Harvardu. Minulý měsíc se zúčastnil konference amerického Centra pro kreativní vůdcovství , kde promluvil o třech univerzálních vůdcovských kvalitách.

- Ambice. „Pokud chcete činit něco významného, musíte mít v sobě oheň,“ říká Gergen. Všichni prezidenti, pro které pracoval, jej měli.

- Charakter. Nejchytřejší lidé nebývají nejlepšími vůdci. Charakter je mnohem důležitější. Prezidenti Nixon a Clinton byli výborní politici a výjimečně chytří lidé, nedostatky v jejich charakteru jim však oběma ublížily.

- Kapacita vycházející ze zvědavosti. Dobrým vůdcům nechybí přirozená zvědavost. Jde o kapacitu, která se vytváří na základě čtení, osobních zkušeností a reflexe, což vyžaduje určitou úroveň sebeuvědomění.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership