Co dělat, když jsou emoce příliš silné

Ilustrační snímek

Zvládnutí emocí je dovednost, která je nezbytnou součástí řešení každého konfliktu. Proto je potřeba především tam, kde se zavádí nové projekty nebo kde se iniciují změny. Pokud máte na starosti řízení projektu nebo jsou na vás kladeny obdobné požadavky, měli byste být schopni se ovládat a nikdy nedovolit, aby vás vaše emoce pohltily, ať už je situace jakkoli vyhraněná. Tím, jak uklidnit emoce i u ostatních, se zabýval článek zveřejněný na webu pmhut.com.

Uklidnění zjitřených emocí

Chcete-li najít cestu k úspěšnému vyřešení konfliktu, musíte nejprve poznat stanoviska a zájmy jednotlivých stran. Jelikož však každá situace může být silnými emocemi značně zkomplikována, zde je několik tipů o tom, jak pokračovat v diskuzi tak, aby ji příliš silné emoce předčasně neukončily:

1. Dejte slovo oběma stranám

Emoce často vytvoří silnou bariéru mezi stranami, které stojí v konfliktu proti sobě. Konflikt pak nemůže být vyřešen tak dlouho, dokud tato bariéra není odstraněna. Někdy stačí, když prostě pozorně vyslechnete obě strany, přičemž je v určitém bodě začnete vést k řešení, které bude všem vyhovovat. Nesmíte však zapomínat na to, že potřebujete, aby s takovým řešením souhlasily obě strany.

2. Zůstaňte neutrální a pozitivní

Neutrální prostě musíte být – nenechte se zatáhnout do hádek, protože strany vám budou důvěřovat pouze tehdy, dokud budete vystupovat jako nestranný moderátor. Důvěra stran je pro vás to nejcennější, protože bez ní nemůžete celou situaci usměrňovat. Během každého jednání také zachovávejte pozitivní přístup. Ujistěte obě strany že tu jste pro ně a že jim chcete pomoci najít schůdné řešení.

3. Aktivní naslouchání

Odložte své vlastní předsudky a soudy. Ukažte naproti tomu, že se o situaci zajímáte a ptejte se na relevantní otázky. Nepoužívejte otázky začínající na proč, protože ty snadno vzbudí emocionální odpovědi. Radši parafrázujte to, co bylo řečeno, protože jen tak se ujistíte, že jste skutečně pochopili, co chtěla daná strana říct. Stanovisko poté přeformulujte tak, abyste ho zbavili emočního zabarvení.

-jk-

Zdroj: PM Hut - databáze odborných článků o projektovém řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje PM Hut