Co bude utvářet pracoviště zítřka?

Tradiční životní proces zaměstnance „nábor – onboarding – rozvoj – odchod do důchodu“ čeká v následujícím desetiletí rozšíření o další vstupní i výstupní body. Objevují se nové modely práce a pracovních vztahů, které mají ty stávající při nejmenším posunout. Co tedy bude utvářet zítřejší pracoviště? Svou vizi deseti konceptů, které budou v následujících letech zásadní pro získání a udržení nejlepších talentů přinesl server Talent Management.

1. Transparentnost a důvěra

Novými komunikačními standardy se stane autenticita a transparentnost. Riziko odhalení nepravd v dnešní internetové době rychle stoupá.

2. Out-tasking

Tradiční outsourcing doplní out-tasking - outsourcing v menším měřítku zaměřený na větší míru specializace. Organizace se budou muset naučit vyhodnocovat rizika dohod s lidmi, s nimiž se dosud nesetkaly.

3. Contracting

Smluvní partneři již nebudou samostatné entity, ale rozšíření firem. Do vztahu firmy s jejími smluvními partnery bude třeba zapojit i právnické či PR oddělení.

4. Contract-to-hire

Koncept „contract-to-hire“ (přechod smluvních partnerů do zaměstnaneckého poměru) pomůže vyvážit potřebu vypůjčování talentů a obsazování pracovních rolí ve firmách.

5. On-boarding

Proces zapojování nováčků do firemní kultury se stane globálnějším a také intimnějším. Více obsáhne diskuse o tom, kde a jak lidé pracují, jaké dovednosti mají a potřebují nebo jak vyjít se zástupci odlišných generací či kultur.

6. Paralelní povyšování

Vzhledem k opouštění hierarchických struktur budou organizace muset pochopit, že zdrojem hodnoty jsou pro ně paralelní sítě zaměstnanců, které je třeba podporovat rozvojem manažerských dovedností, nikoli povyšováním jednotlivců do role „šéfů“.

7. Hire-to-automate

Koncept „hire-to-automate“ vychází z toho, že vše, co spočívá v neustále se opakující činnosti, bude postupně zautomatizováno. Týkat se to bude především znalostních a informačních pracovníků.

8. Kontinuita byznysu

Organizace budou nuceny vytvářet aktivní i pasivní prostředky pro získávání znalostí, sledování změn a diskontinuit. Nepůjde přitom jen o lidské zdroje, ale i o produkty, inovace či vztahy se zákazníky.

9. Demografické změny

Demografický posun se v následujících deseti letech nebude týkat jen střetu dvou posledních generací zaměstnanců. Vzniknou nové pracovní trhy v Africe, Jižní Americe či Asii a mladší populace bude bohatší a více zaměřená na spotřebu.

10. Virtuální práce

Zatímco dnes je virtuální práce alternativou k tradičnímu výkonu pracovních povinností, v blízké budoucnosti budou zaměstnanci trávit stále více času mimo kancelář a udržovat kontakt s firmou prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management