Čínsko-americká manažerská škola

Děkan Sloanovy fakulty při americkém institutu MIT Alan White řídí programy manažerského vzdělávání v USA i ve světě. Zavedl například program mezinárodní výměny studentů a profesorů manažerských škol, jehož se účastní i čínské školy, v souvislosti s tím, jak čínská ekonomika roste a potřebuje lepší vůdce. Jde o jeden z mála vzdělávacích programů v Číně, který zajišťuje významná zahraniční manažerská škola. Při nedávné oslavě desátého výroční tohoto programu poskytl Alan White rozhovor magazínu Wall Street Journal. Hovořil o střetávání odlišných kultur a uvedl, že při své práci dodnes využívá zkušeností z šedesátých let, kdy působil jako dobrovolník v amerických mírových složkách.

Již v osmdesátých letech se na půdě MIT zrodila myšlenka potřeby rozumět čínské ekonomice. Místo zřízení vlastní vzdělávací instituce v Číně se však američtí profesoři rozhodli spolupracovat přímo s čínskými ekonomickými fakultami. Odezva čínské strany byla velmi kladná, bez politických problémů a tato investice se oboustranně vyplatila.

Čínský vzdělávací systém měl mnoho společného s někdejším totalitním vzdělávacím systémem v Sovětském svazu. Vzniklo mnoho fakult společenských věd. Problémem čínských profesorů byla absence výzkumu a dalších mimoškolních aktivit. Dnes se tato situace mění a odborný výzkum nalézá své místo i nejlidnatější zemi světa. Dalším čínským problémem je plagiátorství. To je problém celokulturní. Lidé správně nechápou, co znamená duševní vlastnictví. Američtí profesoři se proto snaží ukázat čínským kolegům v hodinách etiky, jak se s duševním vlastnictvím zachází na západě. „Rozhodně ale Číňanům naši etiku nenutíme. Ukazujeme jim jen nové možnosti a necháváme je samostatně rozhodnout,“ vysvětluje White.

-kk-

Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia