Chcete mít efektivní tým? Sledujte delfíny

Mnohé inspirace pro efektivní týmové chování můžeme nalézt v přírodě. Ukázkovým příkladem jsou například delfíni. Jak se tedy od nich poučit?

- Diverzita. Přežití delfínů do velké míry závisí na tom, jak se dokáží spojit s různými jedinci do větší skupiny. Diverzita takové skupiny pak mladším jedincům umožňuje učit se od starších a naopak.

- Komunikace. Delfíni spolu komunikují vysílám zvuků, kterými svolávají menší skupiny do větších.

- Spolupráce. Jakmile delfíni utvoří větší skupinu, chovají se kolektivně. Žádný jedinec neupřednostňuje své vlastní potřeby před společnými.

- Odevzdání. Jakmile má delfín své místo a ví, kam má plavat, drží se cesty a využije své maximální dovednosti, aby jí urazil.

- Rovnost. Žádný delfín nemá ve své skupině nadřazenou roli.

- Loajalita. Každý delfín je loajální vůči ostatním. Osobní zájmy dává stranou i v případě nebezpečí.

- Důvěra. Delfíni si navzájem vyjadřují vysokou míru důvěry. Mají plnou důvěru v to, že každý jedinec dostane spravedlivý díl potravy.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com