Buďte motivující manažer

Jste manažer, který vytváří motivující pracovní prostředí? Líbí se vašemu týmu práce, kterou dělá? Dostáváte z lidí to nejlepší? Nikdy není pozdě stát se skutečně motivujícím manažerem. Několik je tipů, jak začít:

- Zadejte práci s ohledem na talent a zájmy. Motivace závisí na dvou prvcích – lidské touze dělat práci, která je zajímá a inspiruje a na jejich víře ve své šance uspět.

- Odstraňte překážky. Zajistěte plynulý tok zdrojů. Ujistěte se, že je každý proces a procedura efektivní. Také věnujte pozornost pravidelným interferencím s nadřízenými s tím, že se pak nové nápady setkají spíše s podporou.

- Zajistěte vhodné odměny. Odměny se dají charakterizovat jako – finance, projev uznání, možnost postupu a možnost dále profesně růst. Finanční odměny jsou nejsmysluplnější pro ty, kteří shromažďují hmotné statky, nebo mají závazky. Uznání – jednejte včas, kreativně, osobně a berte ohled na míru kontribuce. Samotná práce může být také odměnou – nabídněte školení, rotace a zvláštní úkoly v jiných odděleních.

- Všímejte si slabého výkonu. Řada manažerů nepřímo odměňuje špatný výkon: přetěžují top talenty, kteří nakonec zjistí, že je distribuce práce nefér (obzvlášť za stejných platových podmínek). To, co se ze začátku může zdát jako projev důvěry, může být ve větším množství trestem. Řešte slabší hráče týmu. Koučujte je, sledujte jejich pokrok a pomáhejte jim určovat nejlepší kroky.

- Jděte příkladem. Nadšení je stimulující, zatímco negativismus nebo cynismus jsou nakažlivé. Vyzařujte postoj a energii, kterou byste rádi viděli u svých podřízených. Mějte pro každého dobré slovo a buďte ohledně firmy pozitivní.

-av-
Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations