5 nejčastějších vůdcovských chyb malých podnikatelů

Majitelé a vedoucí představitelé malých firem se často řídí chybným předpokladem, že pokud chtějí něco dělat správně, musejí to dělat oni sami. Právě neschopnost delegovat patří k nejčastějším manažerským a vůdcovským selháním podnikatelů vůbec. Jaké jsou ty další a jak se jich vyvarovat? Na tyto otázky se zaměřil článek zveřejněný na portálu Entrepreneur.com.

Jde jen o mne

Mnohým podnikatelům brání v rozvoji firmy jejich vlastní ego. Jednoho dne jsou však všichni nuceni uvažovat, co skutečně funguje a co naopak nefunguje. Odborníci doporučují zajímat se o zpětnou vazbu od dalších podnikatelů, komunikovat se zaměstnanci o tom, co jim brání ve výkonu práce, nebo si najmout kouče, který pomůže s pochopením jejich silných a slabých stránek.

Nikdo to neumí lépe než já

Je částečně pochopitelné, že někdo, kdo vybuduje firmu od základů, chce mít kontrolu nad vším rozhodováním. V praxi je však důležitější ovlivňovat, než kontrolovat. Každý podnikatel by se měl učit důvěřovat svým lidem a rozvíjet jejich dovednosti.

Má vize je zůstat v byznysu

Stává se také to, že se vůdcové malých firem tak soustředí na každodenní úkoly, že jim již nezbývá čas na vytváření strategické vize budoucího směřování firmy. Adrenalin každodenního řešení problémů bez jasné představy o budoucnosti je proto třeba nahradit výše zmíněným delegováním a rozvojem dalších talentů ve firmě.

Můj nápad je nejlepší

Ani malé pracoviště někdy nedává zaměstnancům prostor, aby vyjádřili své názory. Změnit takovou firemní kulturu lze opět jen díky důvěře, obousměrné komunikaci a jasnému vymezení rolí a odpovědností.

Nemusím se učit, jak vést

Nakonec je důležité pochopit, že efektivními vůdci se většina lidí nerodí. Většina podnikatelů naopak potřebuje s vůdcovstvím pomoci – prostřednictvím mentorování, kontaktů s ostatními podnikateli, koučů a podobně.

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com