4 tipy, jak úspěšně vést mezigenerační tým

Coby manažer musíte umět vést lidi různých osobnostních povah i různého zázemí. A i různého věku. To, že se vám v jednom týmu sejde nedávný absolvent spolu se zkušeným matadorem je zcela žádoucí – obecně totiž platí, že mladí lidé přináší do firmy nové a nezaujaté vhledy a nápady, zatímco starší lidé zase vnáší do týmu zkušenosti a určitý nadhled. V tomto článku vám představíme 4 tipy, jak úspěšně vést tým, který sestává ze členů z různých generací.

Ilustrační snímek

Tip č. 1: Uvědomte si, jaká jsou očekávání starších členů týmu

Podle INC.com je nutné si uvědomit, že lidé různého věku mají i různé požadavky a očekávání a v obecné rovině se priority mladších a starších kolegů od sebe v mnohém liší. I když to samozřejmě není stoprocentně platné pravidlo, obecně platí, že starší pracovníci častěji vyhledávají stabilitu, chtějí práci, která jim dává smysl a kde zúročí svoje zkušenosti. Starší pracovníci jsou také oproti mladším kolegům častěji konzervativnější (ale nikoliv méně kreativní) a někdy více skeptičtí vůči nedostatečně promyšleným změnám.¨

Tip č. 2: Uvědomte si, jaká jsou očekávání mladších členů týmu

U mladších ročníků a absolventů se oproti jejich starším kolegům častěji setkáte s touhou se rozvíjet a vzdělávat. Mladší pracovníci jsou take častěji dravější a snaží se posouvat se dále, proto je nutné myslet na to, že jim musíte hlavně nabídnout možnost rozvoje a posunu.

Tip č. 3: Neuplatňujte výše uvedená pravidla absolutně a mějte k pracovníkům individuální přístup

Výše uvedená specifika obou věkových skupin jsou obecná a nedají se ani zdaleka aplikovat na všechny jednotlivce. Obecně platí, že na specifika různých generací je potřeba ze strany manažera brát zřetel, ale vždy je potřeba brát v potaz i individuální požadavky a specifika jednotlivých pracovníků. Je totiž velice špatně, pokud trpí manažer nějakými předsudky a nedává například starším pracovníkům prostor pro kreativní práci nebo se nesoustředí na mladé pracovníky se školením ohledně nových technologií, protože předpokládá, že každý mladý člověk si nové technologie osvojí snadno.

Tip č. 4: Podporujte spolupráci v rámci týmu

Cílem vedení vícegeneračního týmu je využití potenciálu všech členů týmu k dosažení co nejlepších výsledků. Manažer takového týmu by měl proto především podporovat spolupráci jednotlivých složek týmu a měl by do jednotlivých projektů zapojovat lidi různého věku tak, aby každý mohl přidat svoji troškou do konečného výsledku a aby se bouraly bariéry mezi pracovníky různých věkových skupin.

 

-mm-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com